Wie zijn wij als Wereld-Wijde Zending?

Wereld-Wijde Zending is een organisatie die wereldwijd diverse projecten financieel ondersteunt op het gebied van met name evangelisatie en hulpverlening.

Bestuur

Wereld-Wijde Zending is een organisatie die wereldwijd diverse projecten financieel ondersteunt op het gebied van met name evangelisatie en hulpverlening. Onder het hoofd 'geschiedenis' leest u over het bijzondere initiatief dat Wim Bosveld, de oprichter van Wereld-Wijde Zending, in 1962 nam door een Oegandese voorganger te ondersteunen in zijn werk. Wim Bosveld heeft tot hoge leeftijd leiding gegeven aan Wereld-Wijde Zendingm. Hij is overleden op 26 februari 2013.

De huidige bestuursleden, die al jaren hebben meegewerkt met Wim Bosveld, zetten zijn mooie levenswerk voort.

  • Paul Bosveld – voorzitter
  • Bert Kluck – secretaris
  • Trijnie Koskamp – lid


ANBI

Gemeenschap Wereld-Wijde Zending is in 1962 opgericht en ingeschreven in het register van kerkgenootschappen (KG 180). Het heeft de ANBI-status en is in 2009 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 27364214 Giften voor Wereld-Wijde Zending zijn aftrekbaar bij de belastingen. Hen die ons zendingswerk testamentair willen gedenken, willen wij wijzen op de juiste tenaamstelling: "Kerkgenootschap Gemeenschap Wereld-Wijde Zending te 's-Gravenhage"

Wim Bosveld, de oprichter van Wereld-Wijde Zending, samen met zijn vrouw Hanna.Samenwerkingen

Met de door ons ondersteunde organisaties (en veelal ook met de genoemde zendingsvrienden overal in Europa) onderhoudt WWZ regelmatig contact over de voortgang van de projecten. Soms kunnen we samen met een partnerorganisatie een project verwezenlijken dat voor ons elk afzonderlijk te groot zou zijn.

Meer informatie?

Op deze website kunt u kennismaken met alle projecten die Wereld-Wijde Zending momenteel ondersteunt. Wilt u graag Wereld-Wijde Zending financieel ondersteunen, heeft u interesse in het kwartaalblad 'Kom Over' of zoekt u om een andere reden contact met ons? Onder het kopje 'Deelnemen' vindt u meer informatie.

bij de foto: Wim Bosveld, de oprichter van Wereld-Wijde Zending, samen met zijn vrouw Hanna. 

Tot ons grote verdriet is ons bestuurslid Els Kluck 20 oktober 2015 overleden.
Els heeft zich haar hele leven ingezet voor de Wereld Wijde Zending. Wij zijn erg dankbaar voor alles wat zij voor de organisatie en de zendelingen betekend heeft.     

This is Sliced Diazo Plone Theme