Periodieke schenking en Testament

Wilt u een project minstens 5 jaar steunen en daarbij maximaal gebruik maken van uw belastingaftrekmogelijkheden leg dan uw schenking vast in een periodieke schenkingsovereenkomst. Wilt u zelfs na uw overlijden WWZ steun toezeggen regel dat met uw notaris.

Periodieke Schenkingsovereenkomst:

Een periodieke schenkingsovereenkomst is een overeenkomst waarin u toezegt dat u voor een periode van 5 jaar jaarlijks een afgesproken bedrag over zult maken naar Wereld-Wijde Zending.

Er zijn 2 situaties waarin dat fiscaal aantrekkelijk is:
1- U wilt MEER dan de aftrekbare 10% van uw inkomsten geven.(dat deel is niet aftrekbaar)
2- Met deze gift gaat u over de drempelwaarde (alleen dat deel is aftrekbaar)
In beide gevallen is bij een periodieke schenkingsovereenkomst het GEHELE bedrag aftrekbaar.

Het werkt heel eenvoudig:

1: Download vanaf HIER een door ons al gedeeltelijk in 2 voud ingevuld formulier van de overeenkomst. inklusief instructies
2: Vul het formulier in met uw gegevens digitaal of na afdrukken en onderteken ze.
3: Stuur ons BEIDE formulieren per post of ingescand  per mail als PDF.
4: U ontvangt per omgaande een door ons ondertekend exemplaar retour per post.

Voor een schenkingsovereenkomst is GEEN notariële akte nodig. Overleg met uw boekhouder of het nodig of zinvol is.

Testament:

Steeds meer donateurs leggen vast dat (een deel van) hun nalatenschap naar een goed doel gaat. (Dat kan ook bijvoorbeeld een huis, sieraden of een aandelen portefeuille betreffen.)

Nalaten aan WWZ kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een eigen handgeschreven verklaring is niet voldoende. De notaris adviseert en legt uw uiteindelijke wil vast in een notariële akte.

Wanneer u overweegt WWZ op te nemen in uw testament wilt ons dan hiervan op de hoogte brengen?

 

This is Sliced Diazo Plone Theme