ANBI

WWZ is vanouds geregistreerd als kerkgenootschap en heeft ook de ANBI status

Gemeenschap Wereld-Wijde Zending
is sinds de oprichting in 1962 als Kerkgenootschap ingeschreven in het register van kerkgenootschappen (KG 180) en is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN/Fiscaalnummer: 44.96.425
Hier op te zoeken op de site van de belastingdienst. Invullen: Gemeenschap Wereld Wijde Zending en Zeewolde

Voor u betekent het dat u giften kunt aftrekken bij de belasting - voor WWZ dat giften belastingvrij kunnen worden ontvangen.
Voor verdere informatie over Periodieke Schenking en Testament

WWZ is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nr 27364214

We hebben een transparant beleid en de bestuursleden ontvangen geen andere vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden anders dan aantoonbaar gemaakte onkosten.

Klik hier voor het jaarverslag van 2018, 2019 en 2020

This is Sliced Diazo Plone Theme