West-Ural Mission

West-Ural Mission

West-Ural Mission is een project in West-Ural

Oorsprong van dit project

De samenwerking van Wereld-Wijde Zending en West Ural Mission begon in 1991. Het ijzeren gordijn was nog niet zo lang geleden gevallen of Per-Arne Evensen, een evangelist uit Zweden, besloot een bezoek te brengen aan de ondergrondse kerk in Rusland, waar hij en zijn kerk jaren voor gebeden hadden. Wat hij in Rusland ondervond overtrof zijn verwachtingen. Er was een ongekende openheid voor het Evangelie, vooral in gevangenissen, waar Valeriy en mensen uit zijn gemeente in Perm Bijbels gingen brengen. Per-Arne kende Wim Bosveld en zijn werk van Wereld-Wijde Zending. Hij vroeg of WWZ kon helpen om een evangelisatie-campagne in de stad Perm te financieren. Die vond plaats in 1991.

Algemeen

In mei 1992 gingen Per-Arne en Curt Johansson met een team van Russische gelovigen naar gevangenissen. Zij mochten de gevangenen toespreken en lieten stapels Bijbels achter. Valeriy vertelt hierover: "Wij noemden ons werk 'West Ural Mission' en bereikten in die eerste jaren van samenwerking met WWZ honderden gevangenen. Wij wilden iets doen voor de opvang van ex-gevangenen. In 1995 kregen wij van WWZ een grote gift voor de aankoop van een in aanbouw zijnde boerenhoeve met landerijen, 30 km buiten Perm. Een grote verbouwing wachtte ons en het duurde tot 1999 voor wij de eerste gasten konden ontvangen. Toen bleek er echter grote behoefte te zijn aan een rehabilitatie centrum voor drugsverslaafden en alcoholisten, een doelgroep waar wij ons sindsdien volkomen op hebben gericht. Wereld-Wijde Zending heeft bijgedragen aan de koop/bouw van al onze 5 rehabilitatie centra in de regio Perm!"

Cijfers

Binnen 10 jaar hebben 1150 mensen het programma in de rehabilitatie centra gevolgd en 532 van hen zijn nog steeds drugsvrij. Het programma dat geboden wordt is gefundeerd op christelijke principes. Veel voormalige verslaafden zijn lid geworden van een van de gemeenten in Perm. Voorgangers uit andere plaatsen komen kijken en 'zendelingen' van West Ural Mission worden naar andere plaatsen in Rusland gestuurd om te helpen bij de opzet van een dergelijk werk. WWZ heeft de afgelopen jaren geholpen met machinerie voor een drukkerij, die nu uitstekend loopt. In de 5 centra zijn allerlei werkprojecten, o.a. op het land, met naaiwerk, en sinds 2009 ook groenteteelt in een verwarmde winterkas.

Focus voor de komende tijd

Er is een trainingscentrum gebouwd, waar allerlei cursussen worden gehouden, zowel ter opbouw van nieuwe gemeenteleden, training van werkers, als kampen voor kinderen en de jeugd.Het werken met een winterkas gaat goed – plan is ook bij de andere centra zo'n kas te bouwen. Kosten verwarming 1 kas: Euro 3000,--. WWZ draagt elke maand bij voor de ontwikkeling van dit werk.


Doel

Tekst

Valerit met zijn gezin.jpg

Hier steunen wij...

Rehabilitatie

Met een maandelijks bedrag ondersteunen wij medewerkers van rehabilitatie centra en de kosten die zij moeten maken voor o.a. de bouw van een nieuw trainingscentrum "De Ark".

Projectinformatie

Wanneer we een bericht of interessante boodschap van een project ontvangen dan kunt u dat hieronder lezen.

Kantoor

Wereldwijde Zending

Egelantier 67
3892 CS ZEEWOLDE
Telefoon: 06-20428252 
Email: info@wereldwijdezending.nl

bla bla
Bankrelaties

IBAN: NL17 INGB 0000 102825
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Wereld-Wijde Zending, Zeewolde

Waar gaat uw hart naar uit?

WWZ 60 jaar: Jubileum crowdfunding- Wie jarig is trakteert….
website beeldmerk 2.png

Help mee om al onze projecten dit jaar wat extra’s te geven?

Kijk hier hoe...