Nieuwsflits uit Perm

Een korte nieuwsflits uit Rusland, de werkplaats vordert gestaag en zo ook het werk!

Dankzij de nieuwe verwarming op de tweede verdieping van “de Ark” waren wij in staat ons daar dit vroege voorjaar drie maal in groepen terug te trekken. Een keer met alle leidinggevenden van de gemeente. Een keer speciaal met de vrouwen en een keer met de mannen. Ondanks dat het een nieuwe aanpak was werd het goed bezocht vanuit de gemeente en een groot succes. Omdat er veel loodgieters werk te doen was aan de extra toiletten en werk aan de afwerking van de vloer is het gebouw daarna een tijdje gesloten geweest. In mei kwam broeder Tord namens de Zweedse broeders over om ons te helpen met de voorbereidingen voor het opstarten van een bijbelschool. Dit ging gepaard met een week intensieve Bijbelstudie. In de komende herfst willen we een bijbelschool opstarten voor de gemeenteleden met lessen op vrijdag en zaterdag.

Inmiddels hebben we ook de eerste doopdienst dit jaar achter de rug met 8 dopelingen. 

De timmermanswerkplaats

We hebben een flinke werkruimte ingericht. We vervaardigen daar werktafels. We kochten een gedroogde boom. Maar wat het belangrijkste is: we hebben nu een vakman met verstand van timmeren en de mogelijkheden van de machines die we daarvoor in huis hebben. Hij stelde voor om goede ladders te produceren, een nieuw perspectief. Stap voor stap komen we tot ons doel. 

Dank u voor uw gebeden en uw steun.

Gods zegen gewenst.

Nieuwsflits uit Perm
Kantoor

Wereldwijde Zending

Egelantier 67
3892 CS ZEEWOLDE
Telefoon: 06-20428252 
Email: info@wereldwijdezending.nl

bla bla
Bankrelaties

IBAN: NL17 INGB 0000 102825
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Wereld-Wijde Zending, Zeewolde

Waar gaat uw hart naar uit?

WWZ 60 jaar: Jubileum crowdfunding- Wie jarig is trakteert….
website beeldmerk 2.png

Help mee om al onze projecten dit jaar wat extra’s te geven?

Kijk hier hoe...