Nieuws van Valeriy uit Perm

Het is telkens weer een voorrecht om nieuws van onze broeder Valeriy uit Perm te ontvangen.

Hij is altijd enthousiast en vol nieuwe plannen. En.... hij stelt het zeer op prijs als we met hem meedenken.

In deze nieuwsbrief doet hij verslag van zijn zomer conferentie en ontvouwt hij een nieuw werkgelegenheidsplan.

Zomerconferentie
Valeriy vertelt:
Ruim 150 man bezochten onze jaarlijkse conferentie. We hadden een gezegende tijd met elkaar met een gevarieerd aanbod aan sprekers. Naast bijbelleraren ook sprekers die ons wegwijs maakten in Christelijk Zakendoen. Er was een ruim aanbod aan muziekgroepen voor de begeleiding van de samenzang. De mensen genoten van het aangereikte geestelijk voedsel, raakten geïnspireerd en spraken hun dankbaarheid uit. Bedankt voor jullie hulp door de tickets van Winston te betalen. Hij was tot grote zegen. Niet alleen voor ons, maar ook voor andere gemeenten. Zo bezocht hij ook gemeenten in de regio Sverdlovsk. We bezochten samen meer dan 7 gemeenten in 2 Russische regio’s. Wat een voorrecht dat we elkaar zo kunnen bemoedigen.

Nieuws van Valeriy uit Perm

Nieuws over het rehabilitatie centrum en het gebouw “de Ark”.
Mochten we eerder de isolatie van het dak financieren, nu is onze hulp opnieuw gevraagd.

Bouw schuur voor werkverschaffing in de winter. 
Voorheen waren de cliënten in het opvangcentrum zelf in staat bij te dragen in hun levensonderhoud tijdens hun afkickperiode
in het centrum. Dat is nu veel moeilijker haalbaar. De huidige verslaafde is lichamelijk ziek door het gebruik van goedkope synthetische drugs. Als hij al werk kan doen zal het weinig binnen brengen. Het is nu onmogelijk om het centrum financieel onafhankelijk te laten draaien. De gemeenten uit Perm moeten voortdurend bijspringen vooral in de winter voor voedsel en warmte. We houden varkens en eenden om bij te dragen in het dagelijks voedsel. Maar we krijgen geen toestemming om vlees buiten het centrum te verkopen.

We hebben een tijd uien geteeld, maar de marktprijs is helemaal ingezakt waardoor we het hebben afgelegd in de concurrentie tegen de hele grote bedrijven. We moeten een product range bedenken waar we niet geplaagd worden door deze beperkingen.

We hebben nu het volgende idee opgevat.
Als we nu eens houten bijenkasten gaan maken. We hebben al een afnemer. We moeten dan wel kunnen beschikken over een ruime schuur zodat de werkers uit de regen en de wind kunnen staan. Het afvalhout kan helpen in de verwarming. We kunnen daarin ook onze bestaande bakstenen appa- ratuur onderbrengen. Dan kunnen we in de winter bijenkasten en in de zomer bakstenen produceren. Voor opslag zou de verwarmbare kas kunnen dienen.

Volgens de berekeningen moeten de inkom- sten daaruit de investeringen in 2-3 jaar terugbetalen. Maar wat net zo belangrijk is: Het zou de jongens uitzicht geven op een stuk nuttige dagbesteding. Er is voor de constructie van zo’n eenvoudige schuur inclusief lichte isolatie naar schatting € 5000,- nodig. Dat valt mee omdat er gebruik gemaakt kan worden van een fundament van een eerder bouwwerk. Het geheel kan snel operationeel zijn.

WWZ wil hier graag op inspringen door het geld als krediet te verschaffen. Het zou helpen als we een deel cadeau zouden kunnen doen. Hoe lijkt u dat idee?? 

Kantoor

Wereldwijde Zending

Egelantier 67
3892 CS ZEEWOLDE
Telefoon: 06-20428252 
Email: info@wereldwijdezending.nl

bla bla
Bankrelaties

IBAN: NL17 INGB 0000 102825
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Wereld-Wijde Zending, Zeewolde

Waar gaat uw hart naar uit?

WWZ 60 jaar: Jubileum crowdfunding- Wie jarig is trakteert….
website beeldmerk 2.png

Help mee om al onze projecten dit jaar wat extra’s te geven?

Kijk hier hoe...