Living Stones Churches

Living Stones Churches

Living Stones Churches is een project in Kenia

Oorsprong van dit project

Living Stones Churches International is een organisatie die onder leiding staat van Winston Lynch, speciale veldsupervisor en adviseur van Wereld-Wijde Zending. Deze organisatie heeft een apostolische bediening, die zich uitstrekt tot ver buiten de grenzen van Kenia, met gemeenten in Ghana, Zambia, Tanzania, Zuid-Afrika, Soedan en Kongo. In Kenia zijn ongeveer 70 aangesloten gemeenten, en 23 daarvan - die in de steppeachtige provincie Pokot liggen - worden financieel gesteund door Wereld-Wijde Zending.

Algemeen

Winston Lynch - Speciale Veldsupervisor van WWZ

Winston Lynch, afkomstig uit Guyana, kwam als tiener tot geloof doordat hij in een van de gemeenten van Full Gospel Fellowship terechtkwam, waar op duidelijke wijze het Evangelie werd uitgelegd. Vanaf dat moment nam zijn leven een andere wending en besloot hij zijn leven in te zetten in de dienst van God. In 1977 kwam hij voor het eerst in contact met Wereld-Wijde Zending. Hij zocht een werkplek in Afrika en Wim Bosveld zorgde ervoor dat hij in Kenia in een team kon gaan werken. Zo heeft hij met zijn gezin jaren in Kenia gewoond en ook nog 3 jaar in Ghana. Ondertussen stuurde WWZ hem geregeld op pad naar diverse landen, om te spreken op conferenties en campagnes en seminars te verzorgen bij de organisaties die WWZ daar ondersteunt. Vanaf 1997 heeft Winston zijn eigen organisatie Living Stones Churches International.

Chris Andai - Coördinbator

Als sinds 1972 ondersteunt WWZ het werk van een groep evangelisten/voorgangers om het evangelie te prediken en kerken te stichten in het onherbergzame Pokot. Fanuel Andai, de vader van Chris, was daarin een hoofdpersoon. Chris, de zoon van Fanuel, heeft zijn taak overgenomen en onderhoudt nu al jaren het contact met WWZ. Hij zorgt o.a. dat het geld van WWZ ter plekke komt.  Chris is getrouwd met Philline en zij hebben 4 kinderen.

Een stukje geschiedenis...

"De start van het werk in Pokot dateert uit het begin van de jaren '70 en was gericht op het bereiken van mensen die het Evangelie nog nooit hadden gehoord. In die tijd waren er niet veel evangelische kerken in dit district dat jarenlang afgesloten was voor de buitenwereld. De mensen die er woonden liepen qua ontwikkeling ver achter op de rest van Kenia. De evangelisten die hier kwamen werken moesten de God van de Bijbel bij hen introduceren en hen wegwijs maken in de leer van de Bijbel als zij tot geloof kwamen. Dit ging in die tijd ook nog gepaard met het uitdelen van kleding om hun naaktheid te bedekken. Het nieuwe geloof werd niet klakkeloos aanvaard omdat het tegen hun tradities inging en er bovendien gepredikt werd tegen alcoholisme en losse zeden. Tegen het einde van de jaren '70 een aantal dorpjes met het Evangelie bereikt. Lokale evangelisten werden uitgekozen en brachten het Evangelie naar veel andere dorpjes."

Voedingsprogramma's en weeskinderen in Pokot

Deze pionier-evangelisten stuitten bij het werken onder de Pokot-bevolking op enkele dringende problemen. Er waren niet zo veel scholen in de streek en ze troffen kinderen aan die hun ouders hadden verloren door vechtpartijen tussen de stammen. Om deze kinderen te helpen werd begonnen met het opzetten van voedingsprogramma's in plaatsen waar ondertussen gemeenten waren gesticht. Jonge kinderen werden een groot deel van de dag opgevangen, kregen zeer basaal onderwijs en een eenvoudige maaltijd. Weeskinderen werden ondergebracht bij hun naaste familieleden. WWZ stelde geld beschikbaar voor zowel de voedingsprogramma's als de weeskinderen.

Groei

In de jaren '80 en '90 ging de groei door: een nieuwe generatie van leiders werd opgeleid, zij gingen naar diverse Bijbelscholen. Dit ging hand in hand met de bouw van permanente kerkgebouwen. De hulp aan weeskinderen en voedingscentra nam ook toe door de toegenomen problemen in Pokot. Wij werken met een duidelijke visie. De gemeenten groeien. We zijn begonnen met de training van mensen in de gemeenten aan wie specifieke taken kunnen worden toevertrouwd. Het is belangrijk dat deze mensen een grondige kennis hebben van het Woord van God en deze kennis ook leren overdragen. We hebben nu ook een toename van het aantal gemeenten en voorgangers. Het aantal school/voedingsprogramma's is gestegen tot 10

School / voedingsprogramma - Korogoch - Nairobi

Een oude dame, die in de hele omgeving bekend staat als 'zuster Anne' is aan het einde van de jaren '90 met een school/voedingsprogramma begonnen voor de arme kinderen van de krottenwijk Korogocho. Dit is de 4e grootste sloppenwijk van Nairobi met 120.000 bewoners op één vierkante kilometer. Vanaf de straat kom je door een klein poortje op een erf waar de lokaaltjes omheen zijn gebouwd. Een rustig plekje in een chaotische omgeving. 87 Kinderen worden opgevangen in 6 leeftijdsgroepen, beginnend met de babyklas (3-jarigen) tot en met klas 3 (10+). Na klas 3 gaan kinderen naar andere scholen. De kinderen komen uit allerlei godsdienstige achtergronden en de leerkrachten spannen zich in om de kinderen goed te verzorgen en enige scholing t/m het niveau van klas 3 lagere school. Voor veel kinderen is de maaltijd die zij 's middags krijgen het enige deugdelijke voedsel van de dag. UPDATE: Inmiddels is ook een naastgelegen terrein aangekocht en de bebouwing vernieuwd. Het aantal bereikte kinderen kon daardoor opgelopen tot 220 en die krijgen onderwijs t/m klas 6.

Doel

Tekst


Hier steunen wij...

Predikers

Met een maandelijks bedrag kunt we al een prediker, voorganger of projectmedewerker ondersteunen.

Transport

M.b.t. een fiets voor een voorganger, een Yamaha motor of spaarfonds voor ander transport.

Teamvisie

Fonds ter ondersteuning van seminars en campagnes die elk jaar binnen de door WWZ ondersteunde netwerken worden gehouden ter opbouw van de gemeenten/werkers.

Kinderen

Met een maandelijks bedrag dragen wij hier bij aan de verzorging/opleiding van kansarme (wees)kinderen en gehandicapte kinderen in tehuizen en bij familie.

Voeding

Met een maandelijks bedrag ondersteunen wij een voedingsprogramma.

Bouwfonds

Wij ondersteunen lokale initiatieven voor de aankoop van een stukje grond, de bouw van een complete kerk of alleen een dak.

Projectinformatie

Wanneer we een bericht of interessante boodschap van een project ontvangen dan kunt u dat hieronder lezen.

Kantoor

Wereldwijde Zending

Egelantier 67
3892 CS ZEEWOLDE
Telefoon: 06-20428252 
Email: info@wereldwijdezending.nl

bla bla
Bankrelaties

IBAN: NL17 INGB 0000 102825
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Wereld-Wijde Zending, Zeewolde

Waar gaat uw hart naar uit?

WWZ 60 jaar: Jubileum crowdfunding- Wie jarig is trakteert….
website beeldmerk 2.png

Help mee om al onze projecten dit jaar wat extra’s te geven?

Kijk hier hoe...