Pokot regio Kenya

WWZ is al geruime tijd verbonden met het werk onder de Pokot stammen van Kenya.

In 1974 en 1975 waren Broeder Fanuel, de (stief)vader van Broeder Chris, en Broeder Albert, een neef van Fanuel bij ons te gast tijdens de zendingsconferenties die WWZ jaarlijks hield. Zij werkten al enige tijd in dit gebied van Kenya.

Tijdens deze conferenties werd duidelijk dat de Pokot stammen bereikt moesten worden met het evangelie. Deze stammen leefden toen nog als (half)nomaden en trokken zodoende met hun vee telkens naar een ander weide of drinkplaats. Op deze wijze was het moeizaam om gemeentevorming tot stand te brengen. Meestal vonden diensten plaats onder een boom, en was de opkomst erg variërend. Hier kwam pas in de loop van de jaren tachtig langzaam verandering in, en heeft de streek zich ontwikkeld tot een meer agrarisch karakter waardoor de mensen zich permanent konden vestigen. Het gevolg was dat gemeentevorming op gang kwam. Met vallen en opstaan is dat gegroeid tot ruim 30 gemeenten in deze regio. De algehele leiding berust al geruime tijd bij Chris en valt onder de paraplu van “Living Stones Churches International”.
Van Chris ontvingen wij een overzicht van het jaar 2018 over het werk in Pokot district.ZONDAGSCHOOL BEDIENING

De ruggengraat van iedere gemeente is de bediening van de zondagschool, en dit geldt niet alleen voor de kinderen, maar zeker ook voor de volwassen christenen. Alle 31 gemeenten in het Pokot district hebben zondagscholen, hieronder brengen wij er twee daarvan onder de aandacht.

Pokot regio Kenya

In Kangilikwan worden al sinds enige tijd opwekkingsbijeenkomsten voor kinderen georganiseerd. Hierbij worden gedurende drie dagen kinderen betrokken bij allerlei activiteiten, dat zijn hoogtepunt bereikt in een ‘road show’. Een openluchtoptreden van de kinderen met gezang en dans zoals dat plaatselijk bekend is maar geheel in een christelijke context. De kinderen met hun leiders tonen op deze wijze de christelijke gemeenschapszin. Ook worden op de plaatselijke marktplaats openluchtdiensten gehouden voor kinderen. In 2017 kwamen hier 70 kinderen op af.

De benadering van de gemeente Betheli is geheel verschillend. Daar is de zondagsschool over vijf verspreide streekdorpen verdeeld. Elke zondagschool heeft een eigen naam zoals: Jerusalem, Galilea, Judea, Samaria en Bethel. Totaal komen daar nu ruim 60 kinderen. De gemeente verwacht dat dit zich in de komende tijd zal vermenigvuldigen. 

JEUGD SAMENKOMSTEN
In bijna alle gemeenten vormt de jeugd de meerderheid en is het meest actief. Jeugd seminars en conferenties worden bij afwisseling gehouden in de kerken die daarvoor voldoende capaciteit hebben. De laatste conferentie -in december 2018- werd gehouden in de kerk van de gemeente in Chepkechir. Hier namen 226 jongens en meisjes aan deel. Er werd aan hen onderwijs gegeven over verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld: redding, uitdagingen voor tieners, hygiëne en verschillende ziektes die jonge mensen kunnen oplopen zoals HIV/Aids. Veel jonge mensen gaven hun leven aan Christus. Verder was er een voetbaltoernooi, waar de beste teams werden beloond.

VROUWEN SEMINAR
Naast de jeugd, zijn ook de vrouwen van de gemeentes erg actief. Het laatste seminar werd vorig jaar augustus- eveneens in Chepkechir- gehouden werd bezocht door 70 vrouwen. De zaken die daar aan de orde kwamen waren: redding en bekering, gebed en de invloed van negatieve culturen op het Christendom. Verder was er een speciale gebedsdienst voor gezinnen en families.

FELLOWSHIP SEMINAR VOOR MANNEN
De Afrikaanse gemeenschap is patriarchaal ingesteld. In veel gevallen neemt alleen de man in het gezin de belangrijke beslissingen. In vergelijking met de vrouwen komen er ook minder mannen in de gemeentes. Het was echter bemoedigend dat er 86 mannen deelnamen aan het laatste seminar, dat in Kona werd gehouden. De meeste zustergemeentes waren vertegenwoordigd. In het vier dagen durende seminar werden onderwerpen als redding en de rol en verantwoordelijkheid van de man in het gezin behandeld. Verder werd er op de lokale marktplaats nog een openluchtdienst gehouden. Het eind resultaat was dat alle deelnemers blij waren om op deze wijze met elkaar ervaringen te kunnen delen, te bidden en vrienden te maken. 

CONFRONTERENDE UITDAGINGEN
Sinds enige tijd wordt de aandacht van de christelijke gemeenschap opgeëist door vijandige krachten van buitenaf. Niet christenen dwingen andere mensen dierlijk bloed te drinken, om op deze wijze de Afrikaanse cultuur boven het Christendom te verheffen. Dit was een aanleiding voor de Christelijke leiders om samen te komen en een standpunt in te nemen tegen deze kwalijke negatieve invloeden. Het is een gebedspunt voor de meeste kerken, omdat dit in zekere mate gericht was tegen de christelijke leiders. Gedenk dit a.u.b. in uw gebeden.

CONCLUSIE

Ondanks de uitdagingen, tegenslagen en de noden, kan concluderend gesteld worden dat het werk van “Living Stones Churches” in de regio Pokot stabiel is. Of zoals een van onze voorgangers het samen vatte: ‘De gemeenschap is onder de indruk van de eenheid van de leiders en hoe zij gestalte geven aan onderwijs en prediking, en de gemeente effectief is in het bereiken van de jeugd, mannen en vouwen gedurende respectievelijke conferenties en seminars.’

Kantoor

Wereldwijde Zending

Egelantier 67
3892 CS ZEEWOLDE
Telefoon: 06-20428252 
Email: info@wereldwijdezending.nl

bla bla
Bankrelaties

IBAN: NL17 INGB 0000 102825
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Wereld-Wijde Zending, Zeewolde

Waar gaat uw hart naar uit?

WWZ 60 jaar: Jubileum crowdfunding- Wie jarig is trakteert….
website beeldmerk 2.png

Help mee om al onze projecten dit jaar wat extra’s te geven?

Kijk hier hoe...