Update van IPA

Pastor Peter Prakasam geeft een update over verschillende bedieningen in India.

Lepra centrum

Ook al was Corona snel om zich heen aan het grijpen, Gods hand was met de leprozen en heeft hen beschermd. Iedere maand ondersteunen we met voedsel. De dagloner-baantjes mogen niet vanwege de lockdown, daardoor was er helemaal geen inkomen in de afgelopen maanden. Gelukkig lijkt het werk nu weer op gang te komen. We hebben nu 30 families in ons centrum.  Onze geliefde broeder Devaindran is helaas overleden. 

Ouderen en gehandicapten

235 ouderen en gehandicapten kwamen op 10 december samen om kerst te vieren. Het was een mooi samenzijn. We hebben kleding en dekens uitgedeeld en samen hebben we heerlijk gedineerd. Ze krijgen maandelijks boodschappen van ons. Velen hebben getuigd hoe God hen door de moeilijke tijden heen helpt en hoe Hij hen sterkt.

Bediening bij de heuvelstammen

De mensen in de heuvelstammen zijn zwaar geraakt door de Corona pandemie. Als dagloners hebben ze een erg laag inkomen en toen de lockdown werd aangekondigd verloren ze ook dat nog. Wat een vreugde dat we ze konden helpen in deze moeilijke situatie. We hebben ze zelfs cadeaus en eten met kerst kunnen geven.

Overleven tijdens de pandemie

Zoals u vast wel weet is Inda een erg dicht bevolkt land en heeft daardoor een hogere besmettingsgraad. Zoals voorspeld zijn er momenteel veel besmettingen, gelukkig is het sterftecijfer niet zo hoog. Ook al hebben de meesten van ons de pandemie overleefd, ook wij hebben geliefden verloren. Corona deed de wereld schudden en ook sommigen van onze voorgangers hebben het niet overleefd. 

Vele families hebben hun gebed verhoord gezien toen ze baden “geef ons heden ons dagelijks brood”. In ieder deel van India hebben we “liefdemaaltijden” kunnen uitdelen, dankzij lieve sponsors zoals u. Ons netwerk van voorgangers helpt gelovigen, niet gelovigen, weduwen en gehandicapten.

Corona heeft zelfs de meest afgelegen delen van India bereikt. Het is erg snel verspreid, ondanks lockdown, in de armste gebieden, zoals de sloppenwijken. Dit maakt het erg moeilijk de situatie onder controle te krijgen en geeft grote druk op de gezondheidszorg. De verschillende staten hebben verschillende aanpakken gehanteerd om de pandemie te bestrijden. De kerken mochten niet open, dit was een grote moeilijkheid ten aanzien van het inkomen van veel van onze voorgangers die steunen op de inkomsten van de kerk voor hun eigen onderhoud. In de minder bevolkte delen werd er wat relaxter omgegaan met de lockdown echter de maatregelen maakte het dan weer erg onpraktisch om samen te komen. Eigenlijk zijn al onze voorgangers geraakt.

Update van IPA
Kantoor

Wereldwijde Zending

Egelantier 67
3892 CS ZEEWOLDE
Telefoon: 06-20428252 
Email: info@wereldwijdezending.nl

bla bla
Bankrelaties

IBAN: NL17 INGB 0000 102825
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Wereld-Wijde Zending, Zeewolde

Waar gaat uw hart naar uit?

WWZ 60 jaar: Jubileum crowdfunding- Wie jarig is trakteert….
website beeldmerk 2.png

Help mee om al onze projecten dit jaar wat extra’s te geven?

Kijk hier hoe...