Christenen in gevaar in Nepal

Wij vragen u tot God te bidden, dat Hij de Nepalese christenen blijvend zal beschermen!

In de Kom Over van vorig voorjaar, maakten wij melding van de vijandige houding van andere godsdiensten, Hindoe, Moslim en Boeddhisme, en de problemen die er hierdoor voor de Christenen zijn om samen te komen. Vooral vanuit de Hindoe achtergrond zijn er zeer gewelddadige elementen bezig die van Nepal een Hindoestaat willen maken. Ze zijn vooral agressief gekeerd tegen Christenen. Hoewel in Nepal de Hindoes in de meerderheid zijn is het grondwettelijk een seculiere staat, waar zowel islamieten, boeddhisten als christenen of andere religies vrijheid van godsdienst hebben. Gelukkig is er in dit opzicht ook goed nieuws te melden, broeder A. schreef ons het volgende bericht: “De Heer doet de plannen van de volken teniet, hij verijdelt wat naties beramen, maar het plan van de Heer houdt eeuwig stand, wat Hij beraamt blijft van ge- slacht tot geslacht.” (Psalm 33:10,11)

Groeten in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Wij prijzen en danken God dat Hij de plannen van slechte mensen heeft verijdeld en Nepalese Christenen heeft behoed voor een groot kwaad. Een van de religieuze extremistische Hindoe leiders, had een slecht plan beraamd om in Nepal religieus geweld aan te wakkeren en op te ruien,vooral gericht tegen de christenen. God voorkwam deze grote misleiding. Het slechte plan van deze man werd ontdekt door de politie die hem arresteerde en hem in verzekerde bewaring nam. Dit gebeurde op de Tribhuvan International Airport in Kathmandu, waar hij een religieuze moordaanslag op hemzelf ensceneerde en op deze wijze ter plaatse geweld uit wilde uitlokken.

Wij vragen u tot God te bidden, dat Hij de Nepalese christenen blijvend zal beschermen tegen deze kwaadaardige religieuze extremisten.

Christenen in gevaar in Nepal
Kantoor

Wereldwijde Zending

Egelantier 67
3892 CS ZEEWOLDE
Telefoon: 06-20428252 
Email: info@wereldwijdezending.nl

bla bla
Bankrelaties

IBAN: NL17 INGB 0000 102825
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Wereld-Wijde Zending, Zeewolde

Waar gaat uw hart naar uit?

WWZ 60 jaar: Jubileum crowdfunding- Wie jarig is trakteert….
website beeldmerk 2.png

Help mee om al onze projecten dit jaar wat extra’s te geven?

Kijk hier hoe...