Nieuws uit Tsjaad

Van Odile ontvingen wij de volgende nieuwsbrief over het werk van het Centre de Litérature Évangelique de N’DJAMENA in Tsjaad.

De maanden vliegen om en ik heb geen nieuws met jullie gedeeld, maar dat wil niet zeggen dat er niets te vertellen valt……..Het CENTRE DE LITERATURE ÉVANGELIQUE de N’DJAMENA heeft mij opnieuw gevraagd om te komen en ik ben gegaan van 10 dec. 2017 tot 10mrt. 2018. En ik heb geholpen op verschillende manieren. Ook was mijn aanwezigheid belangrijk om bepaalde dossiers over het functioneren van het Centrum te behandelen.
In januari 2019 wordt het al 30 jaar dat het C.L.E. zijn deuren opende. De boekenwinkel, de bibliotheek en de schriftelijke Bijbelcursus zijn nog steeds erg nuttig voor veel Christenen. De klanten die al langere tijd komen zijn nog steeds blij om nieuwe boektitels te ontdekken, om geschenkboeken te kopen, traktaten voor Evangelisatie te bemachtigen, of een christelijk boek voor zelfstudie aan te schaffen. Ze laten niet af om ons te bedanken voor het werk dat we doen op het gebied van Christelijke lectuur. Met het voorbij gaan van de jaren zijn ze erg blij, dat er Bijbels zijn met grote letters, zodat ze hun kleine Bijbeltjes kunnen vervangen. Nu kunnen ze doorgaan met het makkelijker lezen, zoals zelf ook moet doen. De jongeren en de nieuwe christenen van allerlei leeftijden komen om ondersteuning te vinden bij hun wandel met Jezus. 

Nieuws uit Tsjaad

Sommigen moeten nog van alles ontdekken en het is voor hen soms moeilijk om keuzes te maken. Daarom moet er goed naar hen geluisterd worden om hen goede raad te geven. De kinderwerkers zijn weer heel blij met handleidingen voor het kinderwerk in de kerk. Het is zelfs in de publiciteit gekomen dat een Katholieke priester hierover literatuur heeft geraadpleegd en sindsdien is de vraag enorm toegenomen. Vanuit het hele land komen aanvragen binnen voor literatuur.
Dit werk lijkt niet zo veel te zijn, maar zie het als een ‘stil’ werk. Het gedrukte Woord doet grote dingen in stilte op plaatsen waar we zelf niet naartoe kunnen gaan……..En het belangrijkste boek is en blijft de Bijbel. In Tsjaad was het Frans lange tijd de officiële taal, maar het Arabisch wordt de laatste jaren steeds belangrijker. De Bijbel is al vertaald in verschillende dialecten die in Tsjaad worden gesproken en daarom moeten wij steeds een voorraad van deze verschillende vertalingen in voorraad hebben om aan de vraag van iedereen te voldoen. Duizenden Bijbels zijn al bij C.L.E. de deur uit gegaan. En dat is geweldig want: ”Zijn Woord zal niet ledig wederkeren, zonder gedaan te hebben waartoe het is gezonden”. Glorie aan God we hebben hier veel bewijzen van.
Het zou nuttig zijn om na 30 jaar dienst gedaan te hebben, wat meubelen te vernieuwen. Maar ook zouden er dingen veranderd moeten worden aan de sterk verouderde installaties van de winkel. Mede omdat er steeds meer vraag is naar informatie via internet. Maar daar heb je geld voor nodig….. Het zou wel veel beter zijn voor de klanten en het zou het zoeken makkelijker maken.
Er zijn Bijbels en zangboeken gratis uitgedeeld aan nieuwe ‘schaapjes’ die de islam verlaten hebben. Onder hen is een groep jongeren die vanwege hun bekering uit hun families gestoten zijn. Zij zijn allemaal opgevangen door “Daniel” die hen het nieuws van de liefde van Jezus gebracht heeft. Het zijn ca. 40 personen, zonder enige bron van inkomsten en daardoor zijn er heel wat dagen dat er geen eten is. Verder gaat het goed en ze verwachten hun hulp van God. Andere mensen die God willen dienen en met hen samenwerken zijn gezegend met een Bijbel. De nood blijft echter groot!
Wij zijn begonnen om een voorraad graan aan te leggen voor deze groep, want het is nu de periode om dat te doen. Maar er is grote urgentie voor een 15-tal jongeren om weer terug te gaan naar school. Zij moeten zich in laten schrijven voor middelbaar - hoger en universitair onderwijs. Het schooljaar begint weer op 1 oktober. Op sommige locaties zijn er nog steeds stakingen. Ook voor anderen is het leven niet makkelijk.
Daniël wordt nog steeds vervolgd en daarom moest hij 3 maanden de stad uit. Maar terwijl hij gedwongen elders moest verblijven heeft hij ook daar weer nieuwe ‘schaapjes’ voor de Heer gewonnen. Alle dingen werken ten goede voor diegenen die God liefhebben. En terwijl hij afwezig was hebben andere mensen voor de groep gezorgd en hen onderwezen. Verschillende jongeren van de groep volgen een schriftelijke Bijbelcursus, Emmaüs genaamd. Deze jongeren hebben echt behoefte aan liefde en aandacht van Christenen. Dat opent de deuren voor het evangelie. Daniël heeft op dit moment 2 groepen gevormd die op deze manier het evangelie uitdragen.
Vanwege dit werk dat op mijn pad is gekomen, heeft de Heer mij de kans gegeven om ook een specifieke groep in mijn regio op te richten. Daardoor ben ik beter in staat om beter te begrijpen en beter raad te kunnen geven aan deze groepen. Zij komen weer uit andere gedeeltes van het land. Zij hebben hun eigen cultuur en tradities en zijn daardoor heel anders dan de groepen die ik tot dusver heb geleid. Een ding is duidelijk: hier moet je heel anders te werk gaan. Men schat dat er zo’n 144 talen in het land gesproken worden. Iedere etniciteit met zijn eigen verschillen waar men rekening mee moet houden. Deze volkeren, die niets van het Evangelie weten, beginnen zich beetje bij beetje te openen om Jezus te leren kennen. Er is hier nog een enorme taak te volbrengen.
Openbaringen 5:9 “U heeft met uw bloed mensen gekocht uit alle stammen, talen, volkeren en landen”. En in Tsjaad is er nog steeds genoeg werk te doen. Laten we ons in deze tijd klaarmaken.
In het zuiden van het land is er nog veel voorouderverering en op gezette tijden zijn er initiatie riten. De christenen willen hier niet meer aan deelnemen en worden daarom vervolgd. Maar ik heb bemoedigend nieuws ontvangen: kerken hebben zich gegroepeerd en hebben besloten om kinderen op te nemen in hun plaatsen van samenkomst. Jean Baptiste die ontslagen was en daarom de SARH verlaten had, zond mij het volgende nieuws: “Er is dit jaar iets bijzonders gebeurd. Ongeveer 300 kinderen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar hebben geweigerd aan deze riten deel te nemen en zijn gevlucht naar de kerk van de samenwerkende SAHR gemeenten. Wij hebben mee geholpen met de opvang van deze kinderen tijdens onze vakantie. Daardoor was onze vakantie niet zo heel erg rustig…..
Wij weten niet, of deze kinderen weer door hun familie zijn opgenomen na afloop van deze initiatieriten.
Hier wat gebedsonderwerpen:
• Voor het werk C.L.E.
• De bevoorrading van de lectuur er gaan weleens wat pakketten verloren en daardoor kan het werk niet altijd goed functioneren.
• Voor de toekomst van de kinderen die geweigerd hebben om deel te nemen aan de initiatieriten.
• Voor de groep met nieuw bekeerden en hun leider Daniël en zijn medewerkers.
• Voor de graanvoorraad
• Voor hen die hun studie willen afmaken
• Voor de verdere ontwikkelingen onder de stammen die zich openen voor het evangelie
• En voor Tsjaad dat door een economische crisis gaat en waar er regelmatig gestaakt wordt.
Dat de Heer u rijk zal zegenen.
Ontvang mijn hartelijke groeten in de Heer,
Odile

Kantoor

Wereldwijde Zending

Egelantier 67
3892 CS ZEEWOLDE
Telefoon: 06-20428252 
Email: info@wereldwijdezending.nl

bla bla
Bankrelaties

IBAN: NL17 INGB 0000 102825
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Wereld-Wijde Zending, Zeewolde

Waar gaat uw hart naar uit?

WWZ 60 jaar: Jubileum crowdfunding- Wie jarig is trakteert….
website beeldmerk 2.png

Help mee om al onze projecten dit jaar wat extra’s te geven?

Kijk hier hoe...