Nieuws uit Nepal

Anand Sinha en zijn vrouw Priscilla geven liefde en aandacht aan de hun toevertrouwde weeskinderen.

Anand en Priscilla uit Nepal

Onze broeder Anand uit Nepal komt met een verbijsterend verslag..

Geliefde heiligen in Christus,

Wij groeten u in de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus
Wij hopen dat het u allen wel gaat door Gods genade.

Wij ervaren een kritieke situatie op dit moment in ons meisjeshuis en we zouden het op prijs stellen als u ons in uw gebeden gedenkt de komende tijd.

In ons meisjeshuis vangen wij kinderen op van Hindoe, Boeddhistisch en Moslim achtergrond. Velen van hen hebben Jezus als hun redder aanvaard nadat ze Hem hebben leren kennen.

Twee weken geleden was er een onverwachte inval vanuit de overheid.
Iemand had bij de overheid gemeld dat wij in ons huis arme kinderen dwongen zich te bekeren tot het Christendom. Zij doorzochten het huis grondig en vonden in alle kinderkamers bijbels en andere christelijke literatuur waaronder lees en zangboeken. Alles werd in beslag genomen.

Elk kind werd afzonderlijk ondervraagd of wij hen niet hadden overgehaald tot het christelijk geloof.
De oudere kinderen vertelden hen dat ze veel liefde en zorg hadden ontvangen en dat ze het hier erg naar hun zin hadden. Ze ontkenden enige dwang te hebben ervaren met betrekking tot hun geloof. Hun waarheidsgetrouw getuigenis voorkwam dat we in ernstige acute problemen kwamen. We hoorden onlangs dat daar al broeders voor zijn vastgezet.

Ons werd opgedragen te stoppen met bijbelstudies, bijeenkomsten en gebed in het tehuis omdat wij anders streng gestraft zouden worden. Ook de vanzelfsprekendheid hen mee te nemen naar bijeenkomsten buitenshuis werd als ongewenst afgewezen.

De ambtenaren vertelden ons dat ze ons voortdurend in de gaten zouden blijven houden en ons zullen blijven bezoeken.

We zitten nu zonder bijbels en zangboeken en moeten onze studies in het geniep geven. Dit was de eerste keer dat we zoveel tegenstand van overheidszijde te verduren hebben gehad.

Officieel is Nepal een seculiere staat, maar er zijn toch wetten die verbieden te getuigen waardoor mensen zouden kunnen overstappen die voornamelijk tegen het christendom gericht zijn.

Wij vragen u met klem ons, de kinderen en het tehuis in uw gebeden te gedenken. De kinderen zijn zo blij met hun geloof in Jezus. Bid dat de dreiging zal verdwijnen en dat ze hun Heer kunnen blijven aanbidden in vrijheid.

Moge God u zegenen en bewaren

Anand namens zijn team en de kinderen in het tehuis.

 

 

 

This is Sliced Diazo Plone Theme