Visie en doelstellingen

Dit zijn de doelen die wij nastreven en de middelen die wij aanwenden om onze doelen te bereiken

WWZ stelt zich ten doel:

 1. De prediking van het evangelie (vergeving van zonden en herstel van de relatie met God) wereldwijd te bevorderen.
 2. De leefomstandigheden voor de bevolking ter plaatse te verbeteren door scholing, voeding, medische zorg, etc.
 3. Algemene ondersteuning te geven en hulp bij calamiteiten.
 4. Voorlichting geven in Nederland over de actuele situatie in en de mogelijkheden tot hulp aan de door ons gesteunde projecten.

WWZ bereikt dit doel door lokale initiatieven te ondersteunen, zo mogelijk in samenwerking met andere buitenlandse organisaties en door de uitgave van diverse nieuwsbrieven waaronder het periodieke blad 'Kom Over'.

WWZ werft fondsen voor de volgende projecten:

Evangelieverkondiging
 • Ondersteuning predikers en projectmedewerkers.
 • Ondersteuning seminars en campagnes​
 • Ondersteuning studenten op lokale Bijbelscholen.
 • Ondersteuning vakantiebijbelscholen voor kinderen.
 • Lectuurverspreiding.
Hulpverlening
 • Ondersteuning arme en gehandicapte (wees)kinderen met voeding en onderwijs.
 • Medisch werk.
 • Ondersteuning drugs-rehabilitatiecentra.
Diverse hulpfondsen
 • Bouw en onderhoud van kerken en weeshuizen.
 • Aanschaf en onderhoud transportmiddelen.
 • Advies in organisatie en ontwikkeling.
 • Hulpfonds calamiteiten (overstromingen, aardbevingen etc).

Het belangrijkste doel is dat het Evangelie van vergeving van zonden en herstel van de mens wordt verkondigd. Specifiek voor WWZ is dat er voornamelijk wordt samengewerkt met inlandse organisaties ter plekke. Het zijn veelal kleinschalige projecten, die rechtstreeks financiële steun krijgen. Tot op heden heeft God genade en kracht verleend om de visie en doelstellingen, zoals deze in de statuten zijn vastgelegd, te verwezenlijken.

Het embleem

Op een van zijn zendingsreizen kreeg de apostel Paulus in de nacht een visioen. Hij zag een Macedonische man, die hem toeriep: "Kom over naar Macedonië en help ons!" Paulus trof onmiddellijk maatregelen om naar Macedonië te gaan en daar het Evangelie te prediken. Ook nu weerklinkt de roep: "Kom over en help ons."

Resultaat

Door de inzet van de gelden van allen die achter Wereld-Wijde Zending staan worden honderden kinderen geholpen, armen gevoed en duizenden mensen bereikt met de boodschap van het Evangelie..

This is Sliced Diazo Plone Theme