November nieuws van Dr. Ino

Het is alweer enige tijd geleden dat wij nieuws hadden over het werk van Dr. Ino en zijn team in de afgelegen gebieden van het Andes gebergte in Bolivia.

Wij hebben hem in het recente verleden kunnen helpen met de bouw van zijn kliniek en met zijn nabij gelegen woning. Ook konden wij hem helpen met medische apparatuur voor zijn laboratorium, dat hem in staat stelt het onderzoek te doen dat van groot belang is voor het stellen van een juiste diagnose. Hij, zijn vrouw en kinderen zijn daar erg dankbaar voor.

Hij schrijft:
Beste broeders en zusters,
Ik, Dr. Ino en gezin, wil WWZ bijzonder danken voor het vele werk dat we via Doctors On Mission kunnen uitvoeren dankzij jullie grote steun. Die is van onschatbare waarde!
In Tarija (het Zuiden) ben ik druk met medisch werk in de kliniek die door WWZ wordt gesponsord. Verder werk ik samen met heel wat plaatselijke evangelische gemeenten.
We vragen gebed opdat we meer vrijwilligers kunnen vinden voor het vele werk.
In de Andes (Yamparaez) hebben we ook een kliniek die broodnodige hulp biedt aan de omliggende “Quetchua” (Inca) dorpen tot vreugde van de bewoners.
Er is er een grote nood In de Amazone streek aan de Boliviaanse kant van die rivier (Westwaarts van Brazilie). We bereiken deze mensen met ons mobiele team bestaande uit artsen, verpleegsters en tandartsen. Ook daar werken we heel nauw samen met de Evan gelische gemeenten. Het gaat hier om een enorm uitgestrekt gebied (ongeveer 15 maal de grootte van Nederland). En dat allemaal onder leiding van Sandro Iglesias, een zeer toegewijde dienaar van God.
Wijzelf als familie maken het verder goed en doen wat we kunnen mede dankzij de giften die we van jullie mogen ontvangen. Mijn vrouw Francy helpt mij enorm als verpleegster Daarnaast geeft ze met veel vol doening Bijbelstudie aan een vrouwengroep en aan jong gehuwden binnen de gemeente.

Onze oudste dochter Paola hoopt over 1 jaar af te studeren als apothekeres. Ook zij zal van groot nut zijn voor Doctors On Mission. Onze zoon Erick is in zijn 2de jaar als student archi tectuur. Hij draagt veel bij aan de gemeente daar hij verscheidene instrumenten bespeelt. Altijd is hij paraat! Onze jongste dochter Sara is net 18 jaar geworden. Jammer genoeg lijdt ze aan een oogziekte waarvoor ze een dure operatie zal moeten ondergaan die al vlug boven de 1.000US$ zal uitstijgen. Toch haalt ze nog steeds uitmuntende cijfers.

Het is mijn bedoeling dat Doctors On Mission verder kan groeien, nog vele generaties lang....

Bid aub mee voor meer financiën om het werk hier te kunnen volhouden. Bid ook voor alle politieke onrust waar wij aan zijn blootgesteld. God zegen jullie, dank voor alle geboden steun!

Dr. Ino en teamgenoten van Doctors On Mission.

Het zou geweldig zijn als WWZ zou kunnen bijdragen aan de kosten van de benodigde oog operatie van zijn dochter. Dr. Ino en zijn team worden door WereldWijde Zending met maandelijks 200 euro ondersteund. Daarnaast geven wij elk kwartaal een bijdrage van 500 euro voor de benodigde medicijnen. Dit bedrag zouden wij graag willen verhogen naar 750 euro.

 

gearchiveerd onder: ,
This is Sliced Diazo Plone Theme